Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Grafomotorika - rady a procvičování

Grafomotorika - rady a procvičování

CO JE GRAFOMOTORIKA?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Dítě má motivaci zaznamenat významné zážitky a dojmy. Kvalita grafického projevu se zdokonaluje a ruka se při činnosti uvolňuje. Dítě se učí koncentrovat, aby dokázalo uskutečnit své záměry.

Grafomotorika limituje technickou kvalitu projevu dítěte, vyvíjí se individuálně, avšak fiziologicky daným postupem. U dětí stejného věku se objevují přibližně stejné znaky kresby, někdy s individuálními zvláštnostmi, kdy vývoj probíhá rychleji, či pomaleji.

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorický vývoj

1-2 roky

Pastelku drží v dlani, experimentuje, střídá ruce. Pastelku drží až křečovitě, pohybuje celou rukou. Pohyb vychází z ramene.

2-3 roky

Pastelku uchopuje již třemi prsty, někdy přidává čtvrtý prst na podepření. Učí se kreslit na omezenou plochu papíru. Kreslí čáry svisle a vodorovně. Dokáže už obkreslit kruh.

3-4 roky

Dokáže kreslit postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat.

4-5 let

Kresba postavy s trupem a končetinami. Dítě vybarvuje, kresba začíná být bohatší. Kombinuje různé tvary, barvy.

5-6 let

Kreslí postavu s trupem a všemi jejími částmi. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a velká tiskací písmena.

 

1.Čeho by si rodiče měli u dětí všímat, co můžou poznat sami?

Připravily jsme pro Vás souhrn projevů dětí předškolního a ranného školního věku, které by mohly rodiče včas upozornit na to, že je potřeba dítěti pomoci.

Nerovnoměrný a opožděný vývoj
Dítě se nachází na nižší úrovni vývoje grafomotoriky. Málo a nerado kreslí a jeho grafický projev odpovídá projevům mladšího dítěte.

Poruchy pozornosti
Dítě se obtížně soustředí, odbíhá od činnosti, mění způsoby polohy těla při kreslení/psaní.

Logopedické problémy
Pokud má dítě logopedické problémy, nabádá to k důslednějšímu sledování grafomotorického vývoje. Motorika artikulačních orgánů a motorika ruky jsou navzájem spojené, vyvíjejí se spoječně jako psychika a nervový systém dítěte.

Orientace v prostoru
Dítě se neumí dobře orientovat v prostoru podle pokynů – vpravo, vlevo, nahoře, dole…

Zkřížená lateralita
Pokud dítě namá souhlasnou lateralitu (pravé oko + pravá ruka, levé oko + levá ruka) můžou se objevit, především po nástupu do školy nejrůznější problémy, které nápravný program může pomoci eliminovat. Někdy se také označuje výrazem překřížená lateralita.

Nevyhraněnost dominance ruky
Pokud dítě zatím střídá ruce při kreslení, je potřeba aby při nástupu do školy bylo již rozhodnuto, kterou rukou dítě bude psát. Nestačí pouze rozhodnutí, ale je potřeba aby ruka byla také dostatečně připravená.

Leváctví
Leváctví je dominance levé ruky. Leváctví je stejně kvalitní jev jako praváctví. Levák má levou ruku obratnější než pravou. Leváctví samo o sobě není problém, je ale potřeba včas podpořit rozvoj grafomotoriky.

Jak dítě drží psací náčiní
Dítě může mít z počátku kreslení/psaní úchop správný, po čase ho ale mění. Znamená to, že špetkový úchop ještě není fixovaný. Dítě může při držení tužky zavírat dlaň, drží tužku křečovitě, nebo správný úchop ještě není vůbec vyvozený.

Nezájem o kreslení
Dítě nejeví spontánně zájem o kreslení, vyhýbá se mu.

Pomalé a těžkopádné písmo
Některé dítě je schopné psát „krasopisně“, přestože nemá dostatečně uvolněné svaly podílející se na psaní. Je nutné hodnotit průběh činnosti, nikoli výsledek. Tyto děti jsou schopné naučit se velmi pěkné tvary písmen, ale na psaní vyvíjejí velké úsilí a zůstávají stále pomalé. Jsou to také děti, kterým záleží na tom, jak jejich práce vypadá, jsou důsledné, precizní a v ostatních školních činnostech bezproblémové.


2 Jaký je správný úchop psacího náčiní při psaní a kreslení?

Úchopům jsme věnovaly samostatnou stránku, kde jsou detailní fotografie. Můžete zkusit porovnat úchopy na obrázcích a úchop Vašeho dítěte a pokusit se sami zjistit nedostatky.

Téměř každým úchopem se nechá psát a děti jsou schopné vytvořit si skutečně neuvěřitelné a obtížně popsatelné úchopy. Jeden jediný úchop je však pro lidskou ruku ten nejpřirozenější a nejefektivnější z hlediska pohybů dlaně a prstů, jedná se o úchop špetkový. Všechny ostatní úchopy znesnadňují psaní.

Úchopům jsme věnovaly samostatnou stránku. Můžete zkusit porovnat úchopy na obrázcích a úchopy Vašeho dítěte a sami zjistit nedostatky. Úchop ale nemusí být jediným problémem při psaní. Na psaní se podle nejnovějších studií podílí až 500 svalů a je potřeba aby správně fungovaly.

 

Správná poloha těla při psaní Poloha těla při psaní ovlivňuje pohyblivost jednotlivých kloubů paže a jejich vzájemné propojení. Při sezení by měla být chodidla opřená o zem nebo podložku, tak je zajištěna stabilita. Výška pracovní desky by měla dítěti dosahovat asi do půlky hrudníku, tělo je mírně nakloněné dopředu, ale nemělo by se o desku opírat, je rovnoběžně s hranou stolu. Jedna ruka drží tužku, druhá je volně položená na stole rovnoběžně s tělem a hranou stolu a přidržuje papír. Dítě by mělo mít ramena ve stejné výšce, hlavu mírně skloněnou v ose páteře, oči ve vzdálenosti od papíru asi 25-30 cm.

 

správné držení tužky

 

 

špatné

držení

 

3. Jak se projevují obtíže v grafomotorických dovednostech?

Nedostatečně rozvinutá grafomotorika a špatný úchop psacího náčiní má za následek mnoho obtíží.

 • Ruka bolí, potí se
 • Ruka se rychle unaví
 • Prsty a dlaň se dostávají do napětí a to může přecházet do celkového vnitřního napětí
 • Obtíže při trefování do linek
 • Obtíže při zmenšování písma
 • Nemůže vykroužit správný tvar písmen. Písmo nemá oblé tvary.
 • Obtíže při napojování písmen
 • Pomalé tempo
 • Omezená doba soustředění
 • Pseudo specifické poruchy učení
 • Zklamání ze školního neúspěchu
 • Změny v chování (nespolupracuje, upozorňuje na sebe negativním chováním)
 • Nechuť k činnostem spojených se psaním
 • Velké úsilí a snaha bez dosažení uspokojivého výsledku
 • Velké úsilí rodičů a obavy
 • Narušení vztahu rodiče a dítěte


Grafomotorika - procvičování

- uvolňovací cviky - kroužení ramenem, loktem, zápěstím, pohyb s říkankou /Meleme.., Kovej, kovej../

- mačkání /míčků na líný tenis, drátěnku.../

- práce s modelínou

- práce s prstovými barvami

- trhání a lepení papíru

- držení tužky - tvorba špetky /kolíčky/

                      - správné držení tužky /obalení tužky moduritem/

- nácvik psaní - Mlčochová 1,2,3

                      - Janotová, Linc, Filcík ...     

 

Odkaz na stránky grafomotorických listů k vytisknutí:

http://www.i-creative.cz/2008/10/05/grafomotoricke-listy-k-vytisknuti/

 

 

TOPlist